Jdi na obsah Jdi na menu
 


bany

27. 5. 2013

1) Sdílení IP adres

Pokud 2 či více uživatelů fóra byť jen příležitostně sdílí IP adresu, ze které se přihlašují, musí o tom neprodleně informovat tým fóra. Pokud tak neučiní, může jim hrozit blokace účtu za multi na fóru.

2) Přezdívky

Přezdívky na fóru nesmí být jakkoli vulgární, urážlivé a obecně nesmí ani jiným způsobem porušovat pravidla o obsahu na fóru (§2).

3) Změna přezdívky

Uživatelům není technicky povoleno si samostatně měnit přezdívky na fóru. Pokud mají pádný důvod ke změně, mohou kontaktovat administrátora fóra který jejich požadavek vyhodnotí.

§2 Obsah

1) Nevhodné a ilegální materiály; vulgarismy

Zveřejňování pornografických, politicky extremistických, nemorálních, urážlivých či jinak protizákonných materiálů (hacky, warez, serialy…) nebo příspěvků na ně odkazujících, je striktně zakázáno.

Příspěvky nesmí obsahovat vulgární a obecně sprosté, urážlivé a společensky nepřijatelné materiály. Pravidlo se vztahuje i na částečně zakryté výrazy, např. vytečkováním části slova.

2) Soukromé a chráněné materiály

Je zakázáno šíření obsahu, který je ze zákona důvěrného charakteru nebo se na něj vztahují autorská práva, stejně tak žádání někoho o zveřejnění takovýchto obsahů.

Sem se řadí i zveřejňování soukromého rozhovoru. To je zakázáno, pokud ke zveřejnění nevydají souhlasné stanovisko všechny zúčastněné strany.

3) Reklama

Obsahy mající reklamní charakter či odkazující na jiné stránky s účelem propagace, jsou na fóru zakázány. Sem se také řadí různá „kousátka“, „okrádačky“

§3 Varování

Warny budou uděleny za:
a) Nevhodný/nevypovídající název tématu („Kuknite sem“, „Pomoc“, „!!!!!“, …). Zakázáno je také nadbytečné použití CapsLocku a opakujících se sekvencí znaků v názvu tématu.

b) Nepřímá propagace, nevhodné odkazy (nelegální stahování, nevhodná videa, verbovací odkazy na jiné hry, cracky, …)

c) Nabízení produktů za reálné peníze

d) Odkazování na stránky vedoucí k osobnímu zisku (klikačky, …)

e) Spam - bezpředmětné příspěvky, příspěvky zcela mimo téma, příspěvky tvořené smajlíky, nebo interpunkčními znaménky a příspěvky obsahující méně, než 5 slov.

Citace předchozího příspěvku následovaná slovem „like“ apod. je též spam.

Posthunting – „lov na příspěvky“ může být vyhodnocen jako spam (např. opakování již uvedených faktů).

Otevírání starých témat bez zjevného důvodu (doplnění informací, nebo související otázka) je taktéž považováno za spam.

Spam bude (v únosné míře) tolerován pouze v OFF Topicu.

f) Opětovné založení tématu jako odpověď na již zamčené téma. O opětovné odemknutí tématu můžete požádat jakéhokoli moderátora. Vždy přednostně kontaktujte toho, který dané téma zamkl - předejde se tak řadě nedorozumění. Pokud toto není uvedeno, napište PM některému z TBM, BM, případně BA.

g) Lehké vulgarity/všeobecné vulgarity - za ně jsou považovány i vulgarity skryté za hvězdičkami, nebo jinými znaky, jinotaje, nebo vulgarity v cizích jazycích.

Uživatel také zodpovídá za veškerý externí obsah příspěvku - zakázáno je také publikování screenů a videí obsahujících vulgarity

h) Urážení a ponižování ostatních diskutujících (posuzováno individuálně)

ch) Poškozování jiných hráčů (ať už pomluvami, zveřejněním údajů druhé osoby apod.)

i) Opětovné vyvolávání/podporování hádek (posuzováno subjektivně, ale platí pravidlo, že zvlášť v diskuzi by měla být debata vedena seriózně, držet se faktů a zdržet se projevování osobních antipatií. „Živé debaty“ jsou více tolerovány v OFF Topicu, ale jen do určité míry.)

j) Backseat modding – moderování cizího tématu (nepište do cizích témat příspěvky typu: „Zamkněte to už někdo“, „Zasloužíš ban“, „Sem to nepatří“, „Hledej“, …) je považován za spam. Místo toho použijte tlačítko „Ohlásit tento příspěvek“

k) Vkládání obrázků/videí/odkazů s nevhodným obsahem (výjimka – např. vložení odkazu na stránku s trojským koněm – může být udělen trvalý ban). Zdržte se i vkládání screenů s vulgaritami ze hry

§4 Ban

a) Přímá propagace (reklamní a verbovací odkazy na jiné hry) – trvalý ban

b) Obviňující témata/komentáře - 7 denní ban

c) Vkládání odkazů na podvodné stránky, nebo jakákoli akce s cílem vymámit z uživatelů přihlašovací údaje je řešena trvalým banem

d) Podpis hrubě porušující etická pravidla, nebo pravidla fóra bude okamžitě smazán a uživatel odměněn trvalým banem.

e) Urážení/shazování/podrývání autority členů teamu, může být až trvalý ban

f) Zveřejnění informací, vedoucí k odhalení identity člena týmu (fotografie, osobní data) - permanentní ban

g) Tvrdé vulgarity – podle závažnosti (minimálně 1 denní ban až perma ban)

h) Náboženská, rasová, národnostní, nebo jiná diskriminace (minimálně warn + 7-denní ban)

§5 Warny + bany ještě jednou

Po obdržení 5. varování bude účet zablokován na 7 dní
Po obdržení 8. varování bude účet zablokován na 14 dní
Po obdržení 10 a více varování bude účet zablokován na 3 měsíce

Po obdržení 5 banů bude účet zablokován na 6 měsíců
Po obdržení 10 a více banů bude účet zablokován permanentně